Na koszty związane z aktem notarialnym składa się zasadniczo kilka pozycji. Ostateczny ich zakres i wymiar każdorazowo zależy od charakteru danej czynności.

W ramach kosztów wystąpić może:

Formy płatności:

Płatność może być realizowana zarówno w formie gotówkowej, jak i przelewem na konto Kancelarii.
Numer rachunku bankowego Kancelarii:   27 1030 0019 0109 8530 0036 8722

Numer rachunku do wpłat depozytów pieniężnych:  40 1030 0019 0109 8533 0003 3983

NIP: 527-266-81-63
REGON: 145856881