Formalną podstawę oraz szczegółowe zasady pobierania taksy wyznacza Rozporządzenie z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237).

Należy podkreślić, że wynikające z wyżej wskazanego Rozporządzenia stawki są maksymalne – ich ostateczna wysokość jest ustalana indywidualnie z notariuszem, który po porozumieniu z Klientem może je obniżyć.