W obecnej chwili stawka VAT od taksy notarialnej wynosi 23%, co wynika z ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 roku, poz. 710).