Kancelarię założyło dwóch notariuszy – wspólników w spółce: notariusz Marek Hrymak oraz notariusz Daniel Kupryjańczyk.

Notariusz Marek Hrymak – przez kilka lat był sędzią w sądzie gospodarczym w Warszawie, wcześniej orzekał jako referendarz sądowy w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Twórca komentarza do ustawy – Prawo spółdzielcze oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Prowadził szkolenia z zakresu prawa rzeczowego w Beck Akademia. Specjalizuje się w prawie spółdzielczym oraz w prawie rzeczowym (obrót nieruchomościami), w szczególności w problematyce umów deweloperskich.

Notariusz Daniel Kupryjańczyk – przez kilka lat był sędzią w sądzie gospodarczym w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego. Twórca komentarza do art. 1-300 Kodeksu spółek handlowych i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Współtwórca komentarza do Kodeksu spółek handlowych (pod redakcją Zbigniewa Jary) oraz podręcznika - Aplikacje prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości. Prowadzi szereg wykładów i szkoleń m.in. przy Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów, Fundacji Adwokatury Polskiej, Beck Akademii oraz przy Izbie Komorniczej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, w szczególności w prawie spółek.